Informacje o gwieździe


Wybrana gwiazda: RX AND

W bazie PTOGZ znajduje się 144 obserwacji tej gwiazdy wykonanych od 15-10-1992 do 10-09-2016
* Dla wielu gwiazd AAVSO jeszcze nie opracowało mapek.
**Link nie działa dla zmiennych z katalogu NSV oraz supernowych.

Zarejestruj się