Informacje o gwieździe


Wybrana gwiazda: RX BOO

W bazie PTOGZ znajduje się 295 obserwacji tej gwiazdy wykonanych od 12-09-1990 do 12-05-2018
* Dla wielu gwiazd AAVSO jeszcze nie opracowało mapek.
**Link nie działa dla zmiennych z katalogu NSV oraz supernowych.

Zarejestruj się