Informacje o gwieździe


Wybrana gwiazda: Y PER

W bazie PTOGZ znajduje się 254 obserwacji tej gwiazdy wykonanych od 27-12-1989 do 31-10-2013
* Dla wielu gwiazd AAVSO jeszcze nie opracowało mapek.
**Link nie działa dla zmiennych z katalogu NSV oraz supernowych.

Zarejestruj się